Historie

Historie.

Uit oude mappen hebben we onderstaande artikelen, verslagen en anekdotes teruggevonden.
We nemen u mee terug in de tijd vanaf eind jaren zeventig. Ook belangrijke gebeurtenissen in latere periodes proberen we naar voren te brengen.
( we hebben er bewust voor gekozen geen persoonsnamen te vermelden)

Artikel uit dorps/ weekbladen.

VOGELCLUB OPMEER E.O.                    Opmeer, 24-8-1976

Voor de vogelliefhebbers in Opmeer en omstreken gaat er binnenkort een vogelclub van start. Door een aantal mensen is het initiatief genomen om tot oprichting van een dergelijke club over te gaan. Een kleine steekproef toonde aan dat veel mensen in het dorp tropische vogels, kanaries of parkieten houden en dat het merendeel van hen de voordelen van een verenigingsband duidelijk zien zitten. ( de voor- en nadelen en de verdere stappen worden in dit artikel nader omschreven)

Met deze tekst is een kleine werkgroep van vogelliefhebbers op dinsdag 31 augustus 1976 bij elkaar gekomen om enkele punten op papier te zetten.

O.a. werden de volgende punten vastgelegd.

1.  Samenstellen van een voorlopig bestuur

  1. Wordt nog geen lid van de bond.
  2. Organiseer zoveel mogelijk dingen voor de vereniging.
  3. Probeer eerst geld in de kas te krijgen.

Na overleg op 2 september met een vogelvereniging uit een nabij gelegen dorp die positief reageerden en bereid waren kooien ter beschikking te stellen werd het plan opgevat een open dag te gaan houden.

Dinsdag 7 september heeft de werkgroep de volgende punten op papier gezet.

– Kopie sturen naar D.V.G., Lastdrager en Rotonde.
– Dia avond in september houden en vragen hoeveel vogels er komen.
– Locatie Amazone is veranderd naar het Parochiehuis.
– Open dag moet vogelshow worden en zal 16 en 17 okt. plaatsvinden.
– Kinderen worden in de gelegenheid gesteld een naam te verzinnen voor de vereniging.

Beste leden,                                                                  Opmeer, 23 oktober 1976

Hier dan een eerste bericht van de VoVOS  (Vogelvereniging Spanbroek-Opmeer). Wij kunnen jullie vertellen dat tijdens de geslaagde vogelshow zich 34 leden hebben aangemeld.
Op 25 november 1976 om 20.30 werd de eerste ledenvergadering in het parochiehuis aan de Spanbroekerweg gehouden.

Enkele punten die hierin werden besproken waren!

Wensen voor 1977.

Besloten wordt om de leden in december 1976 aan de bond op te geven i.v.m. de eventuele ringenbestelling.

Getracht zal worden om in 1977 contactavonden te organiseren waarbij een spreker zal worden uitgenodigd waarbij men vragen over vogels, kweek, voeding enz. kan stellen.

Bespreken tweede show en tafelkeuring.

Tafelkeuring en volgende show worden voorbereid.

Rondvraag.

De contributie wordt voor volwassen leden op f 40,00 vastgelegd en voor jeugdleden op f 20,00

Op 18 december wordt er een bingoavond georganiseerd.

Op 1 jan. 1977 is VoVOS officieel met 34 leden bij de N.B.v.V. aangemeld.

Activiteiten van deze vereniging in haar korte bestaan zijn:

Op 16 en 17 oktober 1976 een vogelshow gehouden waarbij 400 bezoekers de show bezocht hebben.

Op 18 november 1976 ledenvergadering waarvan opkomst 50 % was.

Op 18 december 1976 een bingo- avond gehouden welke grandioos verlopen is qua opkomst en gezelligheid.

Toekomstige activiteiten zijn:

3 Februari 1977 ledenvergadering met daaraan gekoppeld een keurmeester.

Ongeveer half maart 1977 weer een bingo- avond.

In 1977 weer een vogelshow en in 1978 een vogeltentoonstelling.In de daarop volgende jaren heeft er ieder jaar een vogeltentoonstelling plaatsgevonden. De eerste tentoonstellingen in het parochiehuis in Spanbroek.

Na vier jaar moest er worden uitgeweken naar het parochiehuis in Hoogwoud.

De eerste lustrum tentoonstelling na 5 jaar was tevens de laatste vogelshow in Spanbroek. Hierna werd als locatie voor “het Huis van Egmond” in Hoogwoud gekozen.

Op het eind van het jaar 1979 werden de eerste kooien door de vereniging zelf aangeschaft en werd het besluit genomen dat de kooien eigendom van de vereniging blijven.

Vanaf 1980 heeft V.O.V.O.S. onafgebroken aan de landbouwdag van Opmeer deelgenomen. Ook aan de Winterflora van Opmeer hebben we tot het laatste jaar van hun bestaan aan meegedaan en ook aan diverse floralia’s en bolbloemen-shows in omliggende dorpen.

Op de notulen van de jaarvergadering van 1982 komen we voor het eerst Vo.V.O.S. tegen zoals we het nu ook schrijven, toen bestond het briefhoofd uit een vliegende zwaan.

In het voorjaar van 1983 wordt een ontwerp gemaakt om nieuwe stellingen te laten lassen en door veel zelfarbeid konden deze stellingen tot stand komen. Tot in 2011 hebben we deze stellingen altijd gebruikt.

Tijdens het 2e lustrum bij het 10- jarig jubileum van Vo.V.O.S. zijn diverse activiteiten tot stand gekomen.

Als hoofdevenement hebben we in de zomer een grote ijzeren wip laten lassen van 12 meter lengte. Deze 2- delige wip met een verrijdbaar onderstel van 2×2 meter, die een hoogte kon bereiken van meer als 3,5 meter werd ingezet tijdens de braderie in Hoogwoud en de jaarmarkt in Opmeer.

Tijdens de opening van de 1e braderie heeft de toenmalige burgemeester van Opmeer een potje gewipt met de pastoor van Hoogwoud en de tekst Vo.V.O.S. 10 jaar tot stand gebracht.

In de daarop volgende jaren tot op heden is Vo.V.O.S. een goed draaiende vereniging binnen de eigen dorpsgemeenschap maar ook in het district Noord-Holland.

Omdat het over de Historie van Vo.V.O.S. gaat laten we het hier bij, het moet tenslotte HISTORIE blijven.

Districtsshow 2014, terugblik.

In 2014 heeft vogelvereniging Vo.V.O.S. voor de 2e keer in haar bestaan de districtsshow, “het kampioenschap van Noord Holland” georganiseerd. Begin 2013 is het bestuur begonnen om diverse partijen te benaderen. Denk hierbij ten eerste aan een goede accommodatie en de toezegging tot hulp van leden. Zonder leden met “handjes” begin je niets. Daarnaast sponsoring, catering, standhouders vogelgerelateerd, diverse materialen en andere zaken die nodig zijn om het voor het publiek aantrekkelijk te maken.
Daarnaast komt het allerbelangrijkste element, de tentoonstelling.
Daarbij heb je vogels nodig en keurmeesters die de vogels beoordelen. Keurmeesters contracteren we en vogels hebben de leden van de verenigingen in Noord Holland. Benaderen hadden we gedacht. Dat is het beste meenden we en zijn bij bijna alle verenigingen in Noord Holland op bezoek geweest om de show te promoten.
Maar, toen kwam er een kink in de kabel.
VOGELGRIEP! Eigenlijk iets waar je altijd rekening mee moet houden, ook met je jaarlijkse afdelingsshow.
Door besluitvorming van het ministerie met daarbij de nauwe kontakten met dit departement door één van onze bestuursleden konden we 2 weken vooraf aan het tentoonstellingsweekend het programma omzetten met een andere inbrengdatum en een dag later de opening en daarbij ook een dag later het uitkooien.
Al met al een spannend programma, maar het is gelukt!
In het jaar 2014 waren Noord Holland samen met Overijssel de enige twee districten die een tentoonstelling hebben gehouden.

Hieronder vind u de berichtgeving die via het Noord-Hollands dagblad is gepubliceerd.

Laatste nieuws;
Update 28 december:

De uitslag van de loterij 2014 vind u hier. Op deze link kunt u zien of u in de prijzen bent gevallen.

Update 24 december:
Dank u wel!;

Namens de organisatie van de districtsshow 2014, het Kampioenschap van Noord Holland, zeggen wij u als inzender, u als medewerker, u als sponsor maar vooral u als fantastisch publiek hartelijk dank voor het slagen van de show.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd vogelweekend waar vele vogelliefhebbers met elkaar een hobby hebben beleefd in competitievorm, maar ook elkaar hebben gesproken onder een stuk gezelligheid.

Bestuur Vogelvereniging Vo.V.O.S.

Navolgend de krantenartikelen in de aanloop naar de districtsshow van 20, 21 en 22 december 2014.

Vliegende start vogelshow in Oranjehal Spanbroek

Door Coen van der Luytgaarden – 19-12-2014, 20:21 (Update 19-12-2014, 17:21)

 Het bestuur van Vo.Vos doopt de tulp

SPANBROEK – Met de doop van een eigen tulp heeft vogelclub Opmeer/Spanbroek gisteren een vliegende start gemaakt.

Keurmeesters constateren hoog niveau

Ter ere van het Noord-Hollands Kampioenschap, dat gisteren een vliegende start beleefde in de Oranjehal van VVS’46, heeft Nieuwedieper Jan Ligthart een exclusieve tulp gekweekt. Daarmee heeft bollenkweker Ligthart een bijzondere link gelegd met de allerbeste vogelkwekers uit de provincie die hun resultaten dezer dagen aan het publiek tonen. Er zijn 23 keurmeesters ingevlogen om de siervogels te beoordelen op belangrijke eigenschappen als kleur, grootte,…

Update 19 december:

Vogelgekwetter in Spanbroeker Oranjehal

Door Coen van der Luytgaarden – 19-12-2014, 10:14 (Update 19-12-2014, 10:14)

SPANBROEK – In de Oranjehal te Spanbroek overheerst het gekwetter van honderden vogels.

NH-Kampioenschap is losgebarsten

Het Noord-Hollands kampioenschap siervogels is losgebarsten. Alle inzenders hebben hun beste exemplaren ingebracht. In de vele kooitjes hoppen de vogels nerveus heen en weer tussen hun stokjes en de drinkbakjes. Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek (Vo.V.O.S.) heeft de Oranjehal omgetoverd tot een waar vogelparadijs. Momenteel onderwerpen de keurmeesters de vogels aan een strenge selectie. Opdat de beste vogels mogen winnen. Maar bij de deelnemers en het publiek overheerst vooral trots en verwondering over de bereikte kweekresultaten. Mede organisator Anne Hoekstra en diens zoon Sjoerd (foto) hebben hun eigen vogels meegebracht en die tussen de concurrentie geplaatst. Nu maar hopen dat zij in de prijzen vallen. Komend weekend staat volledig in het teken van de vogelshow.   Update 18 december:

Spanbroeker Oranjehal in de ban van vogelshow

Door Coen van der Luytgaarden – 17-12-2014, 14:37 (Update 17-12-2014, 14:37)

SPANBROEK – Grote stellages langs de zijkanten met getraliede kooitjes. De Oranjehal bij VVS’46 te Spanbroek verandert langzaam in een reusachtige vogelkooi. Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek (Vo.V.O.S.) bouwt het podium op voor het Noord-Hollands Kampioenschap siervogels. De eerste prijspieten arriveren vanmiddag en overnachten in de Oranjehal. Daarna komen de keurmeesters om hun deskundige oordeel te vellen. In het midden is een gezellig plein ingericht waar vakgenoten onder elkaar kennis kunnen uitwisselen en handel kunnen drijven in bijzondere vogelexemplaren. Volgens medeorganisator Anne Hoekstra heerst er een gezonde dosis nervositeit bij Vo.V.O.S. Afgelopen weken beleefde de club spannende tijden vanwege de vogelgriep. Door het vervoersverbod werden diverse shows geannuleerd. Alleen ‘Spanbroek’ is overeind gebleven en dat resulteert in een recordaantal deelnemers. Update 14 december;  Vervoersverbod versoepeld. TENTOONSTELLINGSAGENDA DISTRICTSSHOW 2014 Het vervoersverbod is sinds 14-12-2014 sinds 18.00 uur weer versoepeld. Het programma blijft zoals het als laatste naar buiten is gebracht. Bericht voor de inzenders; De inbreng van de vogels is en blijft op 18 december 2014 tussen 15.30 en 20.30 uur.  Hieronder verder alle gegevens omtrent de openingstijden. Lees a.u.b. goed voordat u vragen gaat stellen en houd deze website in de gaten. Belangrijk voor de inzenders; Inbreng vogels;   Donderdag 18 december van 15.30 tot 20.30 uur. Keurdag;              Vrijdag 19 december Opening show;    Zaterdag 20 december om 10.00 uur (entree alleen op uitnodiging) Afhalen vogels;    Maandag 22 december tussen 16.00 en 20.00 uur. Open voor publiek; Zaterdag 20 december;  van 12.00 uur tot 22.00 uur, Zondag 21 december;     van 10.00 uur tot 21.00 uur, Maandag 22 december;  van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Vogelaars op het vinkentouw

Door Coen van der Luytgaarden – 11-12-2014, 16:48 (Update 11-12-2014, 16:48)

SPANBROEK – Vogelaars in Spanbroek zitten op het vinkentouw.

Vovos maakt zich op voor NH-kampioenschap

Want over krap een week organiseert de Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek (Vo.Vos) het Noord-Hollands Kampioenschap in de Oranjehal te Spanbroek. Alle reden om het materiaal van zolder te halen bij Jan Koning. Daar liggen de tentoonstellingskooien opgeslagen, de verlichting, de voerbakjes, keurstellingen en de verwijzingsbordjes. Ze hebben het er druk mee: Eke de Haan, Anne Hoekstra, Jos Smook, Gerry Ursem, Manon Langedijk en Paul Commandeur (vlnr.). Allemaal kennen ze hun taak maar allen zijn ietwat nerveus voor het evenement. Er komen 145 inzenders met in totaal 1452 wedstrijdvogels. Alle ogen zijn gericht op de Oranjehal. Laatste nieuws; Update 5 december; WIJZIGING TENTOONSTELLINGSAGENDA Vanwege de vogelgriep heeft het ministerie de regels omtrent het vervoersverbod aangepast. Daarom hebben we het programma voor de komende districtstentoonstelling moeten aanpassen. Lees a.u.b. goed voordat u vragen gaat stellen en houd deze website in de gaten. Belangrijk voor de inzenders; Inbreng vogels;   Donderdag 18 december van 15.30 tot 20.30 uur.Keurdag;              Vrijdag 19 december Opening show;    Zaterdag 20 december om 10.00 uur (entree alleen op uitnodiging) Afhalen vogels;    Maandag 22 december tussen 16.00 en 20.00 uur. Open voor publiek; Zaterdag 20 december;  van 12.00 uur tot 22.00 uur, Zondag 21 december;      van 10.00 uur tot 21.00 uur, Maandag 22 december;  van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Vogelshow Spanbroek in de knel door vogelgriep

Artikel NHD door Coen van der Luytgaarden – 5-12-2014, 15:48 (Update 5-12-2014, 15:56)

SPANBROEK – Het Noord-Hollands Kampioenschap siervogels te Spanbroek schuift een dag op vanwege de vogelgriep. Het ministerie heeft het verbod op tentoonstellingen met veertien dagen verlengd tot 18 december. Hierdoor moet organisator vogelvereniging Vo.V.O.S. de show in de Oranjehal opschuiven. De inbreng van vogels stond geprogrammeerd voor 15 december maar kan nu op z’n vroegst op 18 december. Het NH-kampioenschap is nu op 20,21 en 22 december. Meer rek zit er niet in omdat de Oranjehal op tijd vrij moet zijn voor de organisatie van de jaarlijkse Kerstcross Opmeer. Als er nog meer beperkende maatregelen worden afgekondigd, houdt het definitief op, zegt Anne Hoekstra. ,,Maar we gaan er nog steeds vanuit dat het gaat lukken. We werken met man en macht aan de show en houden de clubs voortdurend op de hoogte.” Het bestuur komt regelmatig in spoedzitting bijeen om de laatste ontwikkelingen door te nemen. Laatste nieuws; Update 26 november; LAATSTE DAGEN OM IN TE SCHRIJVEN! Inschrijven kan t/m zaterdag 29 november. Door te klikken op de onderstreepte woorden treft u het tentoonstellingsreglement met daarin het vraagprogramma. Het digitale inschrijfformulier kunt u hier downloaden, opslaan, invullen en retour zenden naar info@vovos.nl Nieuw artikel NHD 26 november;

Vliegensvlug inschrijven voor vogelshow Spanbroek

Door Coen van der Luytgaarden – 26-11-2014, 12:02 (Update 26-11-2014, 16:36)

SPANBROEK – Met ’dank’ aan de vogelgriep stevent de vogelshow in Spanbroek af op een recordaantal inzenders.

Record inzenders na afgelastingen elders

Door het verzamelverbod van vogels en pluimvee  zijn de afgelopen weken veel vogeltentoonstellingen afgelast. Tot grote teleurstelling van zowel organiserende verenigingen als vogelkwekers die daardoor niet in de gelegenheid waren hun resultaat te delen met vakgenoten. Als laatste strohalm is daar het Noord-Hollands Kampioenschap in de Oranjehal te Spanbroek op 19, 20 en 21 december. Een uitgelezen gelegenheid toch nog in het strijdperk te treden, merkt Anne Hoekstra van de organiserende Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek, Vo.V.O.S. op. Er zijn al twee weken geen shows geweest en komend weekend gaan enkele belangrijke shows niet door. Dat zijn Beverwijk, Hoorn, Rijsenhout en Oudorp. Zoals het er nu naar uitziet, zal de onderlinge show van Heemskerk en Hillegom ook wel niet doorgaan.’’ Hoekstra baseert zich op de snelheid waarmee het aantal inzenders de laatste dagen binnenstroomt. ,,De inschrijving loopt nu heel hard. Er is nog enkele dagen gelegenheid om aan te melden en het zou me niet verbazen dat we richting de tweeduizend vogels gaan. Terwijl vijftienhonderd ook al een mooi aantal zou zijn.’’ Voorzitter Ap Dijkhuis van Vogelvreugd in Beverwijk krijgt ’inderdaad’ signalen dat leden uitwijken naar Spanbroek nu de show in de IJmond is geannuleerd. ,,Spanbroek biedt een laatste kans om je vogels te laten keuren door officiële keurmeesters. Dat is belangrijk want dan weet je precies wat je op hok hebt. Het Noord-Hollands Kampioenschap is een prestigieuze aangelegenheid dus daar kun je scoren. Ik overweeg er zelf ook heen te gaan.’’ Inschrijven kan tot en met 29 november. Update 21 november; Artikel NHD

‘Vogelkampioenschap NH in Spanbroek gaat door’

Door Coen van der Luytgaarden – 21-11-2014, 15:51 (Update 21-11-2014, 16:17)

AARTSWOUD – Het Noord-Hollands kampioenschap siervogels in Spanbroek gaat gewoon door.

Evenement op 19, 20 en 21 december

Ondanks de berichten over vogelgriep gaan de voorbereidingen door, benadrukt Anne Hoekstra. ,,Het duurt nog ruim vier weken voordat het zover is. Daarom sporen we inzenders aan zich voor 29 november aan te melden”, aldus Hoekstra namens de organiserende Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek (Vo.V.O.S.). ,,Twijfel niet en zend de vogels in”, is ons devies.

‘Prijspieten’

In de grote Oranjehal van voetbalvereniging VVS’46 te Spanbroek heeft op 19, 20 en 21 december  het Noord-Hollands Kampioenschap siervogels plaats. Vogelverenigingen vanuit de gehele provincie komen eind dit jaar naar Opmeer om hun beste resultaten te showen. Keurmeesters gaan hier de beste ‘prijspieten’ selecteren op verschillende eigenschappen en kenmerken. Update 20 november 15.15 uur. Voor de 2e keer deze week, nu op een bedrijf in het Zuid Hollandse Ter Aar is vogelgriep geconstateerd. Dit betekent voor ons als vogelliefhebbers een vervoersverbod van vogels voor heel Nederland. Dit is een wettelijke maatregel van het ministerie, een ieder dient zich hieraan te houden, voorlopig t/m zondag 23 november. Ondanks de vogelgriep gaat de inschrijving voor de districtsshow van Noord Holland gewoon door! Update 20-11-2014; Artikel in Dagblad voor West Friesland en Schager Courant.

Tulp gedoopt tijdens vogelkampioenschap Spanbroek

Door Coen van der Luytgaarden – 19-11-2014, 16:22 (Update 19-11-2014, 16:22)

SPANBROEK – Mixend op kleur, uiterlijk en conditie zoeken tulpentelers alsook vogelkwekers constant naar het beste resultaat. Die gezamenlijke ambitie heeft geleid tot ’een wereldprimeur’. Een tulp vernoemd naar een vogelvereniging. Inclusief het officiële doopritueel. Tijdens het Noord-Hollands Kampioenschap Siervogels in Spanbroek in december onthult Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek, Vo.V.O.S., de tulp die kweker Jan Ligthart uit Den Helder speciaal heeft geselecteerd voor deze gelegenheid.Anne Hoekstra van Vo.V.O.S. is zo trots als een pauw: ,,We hebben een schitterend exemplaar uitgezocht. Afgelopen zomer hebben we de tulp samen met Jan Ligthart uitgezocht. We hebben veel gemeen met tulpenkwekers. Ook bij vogels streef je voortdurend naar de ideale combinatie van kwaliteit, postuur en sierlijkheid. Zoals tulpenkwekers de tulp resistente tulp nastreven, zo richten wij de focus op sterken en mooie vogels, grootgebracht zonder enige vorm van medicatie.’’ Ook Jan Ligthart is verguld met de keuze van Vo.V.O.S. Hij stemt het opkweken precies af op de tulpdoop.foto 2b tulp Update 18-11-2014; Ondanks de uitbraak van vogelgriep in het Utrechtse Hekendorp gaat de inschrijving voor de districtsshow van Noord Holland gewoon door. We volgen de richtlijnen van de NBvV op. Ophokplicht en een vervoersverbod is nu van kracht. De NBvV heeft nauw kontakt met het ministerie van Landbouw en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Na woensdag 19 november komt er meer duidelijkheid betreffende het vervoersverbod. Inschrijven kan t/m 29 november 2014. Het 1e promotie artikel in Noord Hollands dagblad 13-11-2014, door even door te scrollen kunt u het artikel lezen. Uitprinten en via de post opsturen is uiteraard ook mogelijk. Het postadres; Secretaris Vo.V.O.S., Poststraat 26, 1713 JC, Obdam. Wij nodigen alle leden van de verenigingen in Noord Holland van harte uit om deel te nemen aan dit grootste evenement van Noord Holland op vogelgebied. Datum;             Week 51, 15 t/m 21 december 2014. Locatie;            Oranjehal van voetbalvereniging VVS ’46 aan de Spanbroekerweg 120a te Spanbroek. Gezelligheid;   Gegarandeerd!   De komende weken wordt u via artikelen in het Noord Hollands Dagblad op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onderstaand de data met openingstijden voor deze show van vrijdag 19 t/m zondag 21 december; 18 december is de openingsavond. Dit is een besloten avond! 19.30 uur, opening, inloop vanaf 19.00 uur, deze avond is alleen bestemd voor inzenders met hun partners, leden van Vo.V.O.S. met hun partners en genodigden. (besloten avond). Tevens bekendmaking van de prijswinnaars. PUBLIEKE OPENINGSTIJDEN SHOW; 19 december van 10.00 – 21.00 uur 20 december van 10.00 – 21.00 uur 21 december van 10.00 – 16.00 uur

En bij Vo.V.O.S. net als altijd, ook in 2014; Gratis toegang!

Vreemde vogels gezocht

Door Coen van der Luytgaarden – 13-11-2014, 11:15 (Update 13-11-2014, 11:15)

SPANBROEK – Gezocht: Vreemde vogels. Met excentrieke uitstraling en fraai verenpak.

Vo.V.O.S. organisator NH-kampioenschap

Kort samengevat is dat de oproep aan alle vogelkwekers in Noord-Holland. Want het Kampioenschap Noord-Holland 2014 dient zich aan op 19, 20 en 21 december in de Oranjehal te Opmeer. Vogelvereniging Opmeer/Spanbroek, Vo.V.O.S. is de organisator. ,,Daar zijn we trots op’’, zegt bestuurslid Anne Hoekstra die zelf ook met enkele prijspieten op de proppen komt. ,,Het is de tweede keer in ons bestaan dat wij dit op ons mogen nemen en daar gaan we iets heel moois van maken. Omdat alle aanmeldingen voor 29 november binnen moeten zijn, treden we nu alvast naar buiten.’’ De voorbereidingen zijn in volle gang. Het zevenkoppige bestuur dat bestaat uit Jos Smook, Gerry Ursem, Paul Commandeur, Bart van Diepen, Eke de Haan en Manon Langedijk, heeft afgelopen maanden talrijke zusterverenigingen benaderd. ,,We proberen openingsavonden of verenigingsshows bij te wonen. Je moet inzenders persoonlijk enthousiasmeren, dat werkt veel beter dan alleen een foldertje.’’ Vo.V.O.S. is zeer ingenomen met de Oranjehal. Het sportcomplex van voetbalclub VVS’46, dat jaarlijks onderdak biedt aan de Kerstcross Opmeer, is de perfecte ambiance, zegt Hoekstra. ,,We gaan er een waar vogelparadijs van maken. Er komt een grote vijver met eenden erin en natuurlijk een reusachtige kerstboom. Verder richten we een gezellige koffiehoek in die van alle culinaire gemakken is voorzien. We creëren veel groen en installeren ook bloemstukken zodat de vogels zich op hun gemak voelen. Dat geeft rust en komt het resultaat ten goede.’’ Alles is gericht op de totaalbeleving. ,,Vogelliefhebbers die komen toch wel, maar we gaan het aantrekkelijk maken voor een breed publiek.’’ Vo.V.O.S. verwacht minstens tweeduizend vogels te exposeren. Kennisuitwisseling, amusement en competitie gaan wat Hoekstra betreft hand in hand. ,,Dit is een mooie gelegenheid elkaars resultaten te bekijken en nieuwe informatie op te doen. Verder is het wedstrijdelement leuk. Iedereen maakt er een sport van met de beste vogels voor de dag te komen en dat maakt het spannend en verrassend tegelijk. Keurmeesters beoordelen de vogels op deskundige wijze op tal van punten. Dat maakt het ook interessant. Iedereen doet zijn best. We hopen natuurlijk op een grote verscheidenheid aan inzendingen.’’ Aan Vo.V.O.S. zal het niet liggen. Alle aandacht is nu gericht op de inzenders die zich voor het eind van deze maand kunnen aanmelden via de website: www.vovos.nl

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.