VoVOS Vijverclub

Naast de activiteiten van de VoVOS leden die zich bezighouden met het verzorgen en kweken van volièrevogels zijn er aan aantal leden zich ook inzetten voor de verzorging van watervogels. Watervogels die rondzwemmen in de eendenvijver van Hoogwoud. Hoe dit is ontstaan en plaatsvindt, leest u in onderstaand verslag.

2015   VoVOS vijverclub 10 jaar,

Op maandagmiddag 26 oktober 2015 hebben Cees Welboren en Jos Smook van wethouder Elly Deutekom van de gemeente Opmeer een PLUIM namens de gemeente ontvangen voor 10 jaar lang onderhoud en verzorging van de watervogels in de eendenvijver op “de Weijver”.

Ondertussen al weer 10 jaar onderhouden en verzorgen we dagelijks meestal gezamenlijk alle watervogels, duiven en kippen in en rond de eendenvijver. In het stukje “ontstaan eendenvijver” kunt u lezen wat er zich in de beginjaren heeft afgespeeld en hoe alles is ontstaan.

Evaluatie 3 jaar vijverclub,

Vanaf het moment dat we over een 2e kippenhok beschikten konden we het aantal kippen uitbreiden en naast de zijdehoenders die als goede natuurlijke broedmachines en pleegouders fungeerde er een aantal Wyandotte kippen en 1 Wyandotte haan bij plaatsen.

Met wisselend resultaat werden eendeneieren onder de kippen uitgebroed en diverse jonge eendjes zijn zo opgegroeid. Ook bij de zwarte zwanen hadden we in 2013 mooie resultaten met diverse jonge zwaantjes omdat onze zwanen 2 keer per jaar broeden.
De Gelderse Slenken onze stoere duiven hebben in 2013 ook diverse jongen voortgebracht maar op het eind van dat jaar werd het stil in onze duiventil. Enkele duiven zijn we op onverklaarbare wijze kwijtgeraakt en de overige 2 duiven hadden zich aangesloten bij een koppel witte duiven van iemand uit de buurt.
Het voorjaar van 2014 begon goed met mooi weer, maar rond half april viel de temperatuur terug en bleef het lang koud en dit was ook te merken op de vijver.
Toch zijn er dat jaar genoeg jonge eendjes geboren en allemaal geleewiekt wat toen nog mocht. Diverse pogingen om nieuwe Gelderse Slenken in de duiventil te plaatsen mislukte en hebben we het dat jaar zonder duiven moeten stellen.

In de zomer van 2014 werden plannen gemaakt om de eendenvijver uit te baggeren wat eigenlijk al jaren geleden gedaan had moeten worden. In overleg met de gemeente hebben we een aannemersbedrijf in de arm genomen en is de vijver in november 2014 leeggepompt. Na het leegpompen is de vijver uitgebaggerd en is er 320 m3 bagger afgevoerd.
Door de harde zandlaag die zich ter plekke in de ondergrond bevind kon een mini rupskraan met extra lange giek en brede bak over de bodem van de vijver rijden en alle bagger naar een punt transporteren. Vanaf deze plek werd de bagger door een andere kraan in dumpers geladen zodat het afgevoerd kon worden. Na deze grote klus waarbij ook diverse schoeiingen werden hersteld en nieuw aangelegd beschikken we weer over een mooie diepe vijver met helder water, met vaste hardhouten brug naar het eiland.

Een winter hebben we 2014/2015 helemaal niet gehad dus alle bewoners van onze vijver zijn de winter goed doorgekomen.
2015 Bleef de eerste maanden veel te koud, waardoor de watervogels pas heel laat tot broeden overgingen, maar ook vaak onbevruchte of niet complete legsels voortbrachten.
Het aantal jongen was dit jaar veel minder als voorgaande jaren en we mochten de watervogels niet meer leewieken zodat alle jonge watervogels opgesloten moesten worden. Omdat wij zelf op de vijver niet over een grote afgesloten kooi met stromend water beschikken mochten de jonge eenden op een andere locatie opgroeien. Begin augustus hebben we alle watervogels op de vijver weer gevangen, gecontroleerd en de koppels samengesteld. Overtollige ganzen en eenden werden samen met de jonge niet geleeuwiekte eenden naar een watervogelhandel in Stolwijk gebracht waar we ook enkele nieuwe eenden hebben aangeschaft om incomplete koppels weer compleet te maken.
Eind augustus begon onze zwarte zwaan weer met een mooi legsel van 6 eieren te broeden en begin oktober zijn alle 6 eieren uitgekomen. Helaas hebben ratten in één weekend flink huisgehouden en 4 van onze jonge zwaantjes gegrepen en verscheurd.
Gelukkig konden we de andere twee jonge zwaantjes nog weghalen en die worden elders grootgebracht.
Tijdens de vogelshow op 20 en 21 november van VoVOS hadden we weer diverse eenden in de zaal en een kooi met diverse Gelderse Slenken met 2 jonge duiven die op punt stonden van uitvliegen. Ook dit was weer een mooie reclame voor de VoVOS Vijverclub.

Ontstaan eendenvijver,

Een aantal leden van VoVOS hebben in juni 2005 het plan opgepakt om de eendenvijver op recreatieterrein “de Weijver” in overleg met de gemeente Opmeer op te knappen en te onderhouden. Vogelvereniging VoVOS had in 2005 het plan om rond de kerstdagen van dat jaar de districtstentoonstelling van Noord-Holland te organiseren. Mede omdat de gemeente Opmeer bereid was om met nog 2 sponsoren als sponsor voor deze grote show een deel van de kosten op zich wilde nemen werd besloten iets terug te doen waarbij VoVOS ook op een andere manier in de belangstelling kwam te staan.

De bestaande eendenvijver die bij de aanleg van het recreatieterrein tot stand was gekomen was zwaar verwaarloosd en er zaten op dat moment weinig watervogels meer in de vijver.
Na het gedeeltelijk wegzagen van de bestaande schoeïng, het aanpassen van de oevers en het benodigde maaiwerk kreeg het geheel al een heel ander aanzien. Het gazen hekwerk werd nagelopen en waar nodig was gerepareerd.
De toenmalige bezetting van de vijver bestond uit 2 witte mannetjes ganzen, enkele erg oude eenden en de nodige wilde eenden. Een van de witte ganzen werd vervangen voor een vrouwtje, en er werden diverse andere ganzen en eenden aangeschaft zoals: Brandganzen, gele Boomeenden, Carolinaeenden, Mandarijneenden en Muskuseenden.
Iedere dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar krijgen de watervogels een paar kilo eendengraan en broodresten van Cees en Jos die dit om toerbeurt met elkaar regelen en er voor zorgen dat het geheel goed wordt onderhouden en samen met Sjaak en Hans met z’n vieren de VoVOS vijverclub vertegenwoordigden.
De onkosten die bij het voeren en het onderhoud ontstaan worden op het eind van het jaar door de gemeente Opmeer verrekend met de VoVOS vijverclub.

In het vroege voorjaar van 2006 moesten alle watervogels worden gevangen en opgekooid vanwege de vogelgriep die in Nederland zijn intrede had gedaan. Op verschillende locaties werden de ganzen en eenden ondergebracht en onderhouden. Eind mei mochten wij de watervogels weer in hun vertrouwde omgeving terugzetten. Begin zomer werd er toch nog een leuk broedresultaat bereikt omdat de witte ganzen met 7 kleine jongen in de vijver rondzwommen.
Op 1 september van datzelfde jaar moesten de watervogels weer worden opgekooid, maar nu werd dit in de bestaande vijver gedaan waar een stuk van de vijver hiervoor speciaal werd ingericht.
Een mooi koppel jonge zwarte zwanen werd in de vijver losgelaten zodat het geheel er heel mooi uit kwam te zien.

In het voorjaar van 2007 werd door de gemeente Opmeer het plan ingediend om het recreatieterrein “de Weijver”op te knappen en de vijver ook te renoveren.
Diverse vergaderingen hebben wij bezocht en geprobeerd onze wensen kenbaar te maken om een goed resultaat te verkrijgen. Ambtelijke molens draaien echter nooit zo snel en door miscommunicatie met omwonenden duurde het veel langer als in eerste instantie gedacht werd. Door uitbreiding van de voetbalvelden van Grasshoppers moest de vijver in eerste instantie plaatsmaken en verhuizen naar een andere plaats op het park. Na goed meetwerk van ons bleek dit echter niet nodig te zijn en kon de vijver op zijn huidige plaats blijven.

Eind juni 2008 werd door de vrijwilligers van de vijverclub met assistentie van andere leden van VoVOS begonnen met de renovatie van het hele vijverterrein. Een goede machinist met zijn mobiele kraan verzorgde het grondwerk waardoor het hele terrein een glooiend geheel werd waarop in natte tijden geen water meer kan blijven staan. 160 m² graszoden werden door ons uitgerold en goed nat gehouden waardoor het geheel er verzorgd uit kwam te zien.

Een mooi groen gepoedercoat hekwerk is om het terrein geplaatst waarna wij drainages hebben aangebracht en schelpen langs het hekwerk uitgestrooid om het geheel goed schoon te kunnen houden. Op 2 voerplaatsen is een bestrating aangelegd met zitbanken en afvalemmers zodat men tijdens het voeren mooi naar de eenden kan kijken.
Langs het voetbalveld werd langs het gazen hek windgaas gespannen en diverse groenblijvende beplanting aangebracht.
Ook werd onder langs het hele hekwerk om de vijver fijn gaas gespannen om er voor te zorgen dat jonge eenden of ganzen niet meer konden ontsnappen.
In augustus van dat jaar werd tot twee keer toe een poging ondernomen in samenwerking met de brandweer om de vijver leeg te pompen en de aanwezige snoeken en de grote karpers op andere plaatsen op “de Weijver” uit te zetten. Onder grote publieke belangstelling werd ook deze klus geklaard.

In de zomer van 2009 hebben de vrijwilligers van de vijverclub een verzoek bij de gemeente Opmeer ingediend om een volière te mogen bouwen om zodoende de watervogels te kunnen opkooien, in een ren kippen te kunnen laten rondlopen en boven in de kooi enkele duiven rond te laten vliegen. Omdat bouwwerken hoger dan één meter op dit terrein niet zijn toegestaan hebben we dit plan laten varen en hebben een lage vangkooi geplaatst om tijdens het voeren de vele wilde eenden weg te kunnen houden. Ook eenden of ganzen die we moeten vangen kunnen we op deze manier mooi in de kooi lokken.
In september hebben we op een positieve manier de krant gehaald met mooie foto’s die gemaakt zijn bij de officiële overdracht door de gemeente Opmeer na het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst met de Vo.V.O.S. vijverclub. Bij deze overdracht werd door wethouder Elly Deutekom een mooi koppel roodhalsganzen namens de gemeente aan ons geschonken.

Een van onze vrijwilligers Sjaak heeft te kennen gegeven met de vijver activiteiten te willen stoppen. In de persoon van Arie hebben we weer snel een nieuwe vrijwilliger gevonden.
Ook is er in de herfst een mooi kippenhok getimmerd waarin Zijdehoender kippen zijn geplaatst. Deze kippen willen we als het mogelijk is als natuurlijke broedmachines gebruiken om de eendeneieren uit te laten broeden en de jonge eendjes in een afgeschermde ruimte op te laten groeien.

De winter 2010 heeft ons overvallen door het koude weer en de vele sneeuw waardoor wij extra zorg aan alle aanwezige watervogels en kippen hebben moeten besteden en zelfs 2 á 3 keer per dag richting de vijver zijn gelopen om er maar voor te zorgen dat er voldoende voer en vers drinkwater aanwezig was. In de zomer zijn er een mooi aantal jonge watervogels op en rond de vijver geboren. Ook hebben we in oktober via de eerder afgesloten gebruikersovereenkomst met de gemeente Opmeer de situatie goed geëvalueerd.
Op het gemeentehuis hebben wij het gehele onderhoud van de vijver en de verzorging van de watervogels over het afgelopen jaar goed doorgesproken. Een vaste onkostenvergoeding van voer en andere terugkerende kosten zijn hierin opgenomen. Jaarlijks wordt bekeken of deze aangepast moet worden.

In het voorjaar van 2011 hebben onze zwarte zwanen voor het eerst jongen gekregen.

Helaas zijn we door een stukje onwetendheid van onze kant een aantal jongen kwijtgeraakt.
In de zomer hebben we eveneens weer leuke broedresultaten bereikt bij zowel de eenden, de kippen als bij de duiven heeft de Gelderse Slenk in de duiventil ook een plaatsje bij onze vijver gekregen. In het najaar broedden de zwarte zwanen weer een nest uit maar in deze periode hadden we veel overlast van ratten die vanuit de natuurspeeltuin de weg naar de vijver gevonden.
Door de jonge zwanen weg te halen en ze onder de lamp groot te brengen weten we toch nog enkele jongen groot te krijgen.
Door het weghalen van de jongen beginnen de zwanen in januari 2012 alweer met een nieuw nest te bouwen. Tijdens de hevige vorst van -24 graden weet moeder zwaan toch enkele eieren warm genoeg te houden zodat we 3 jonge zwanen mogen begroeten. Helaas zijn we op onverklaarbare wijze 1 jong kwijtgeraakt (gestolen) maar de andere groeiden voorspoedig op.

Ook heel veel jonge eenden zijn er deze zomer geboren waarbij het opviel dat er veel nesten onder de kippen goed werden grootgebracht. De Gelderse slenk duiven hebben de hele zomer een aantal nesten grootgebracht, maar in de herfst is er door diverse katers goed huisgehouden bij onze duiven waardoor we weer opnieuw moeten beginnen. In augustus hebben we onderling met andere watervogelliefhebbers enkele eenden geruild en is na selectie afscheid genomen van de overtollige eenden en ganzen.
Half september is onze zwarte moeder zwaan weer aan een nieuw broedsel begonnen en in september zwommen er weer 5 jonge zwarte zwaantjes bij pa en moe op de vijver. Alle 5 de jongen zijn groot geworden en op het eind van het jaar beginnen ze al een zwarte kleur te krijgen.

In het voorjaar van 2013 hebben we nog een extra kippenhok gebouwd om in de gelegenheid te zijn om nog meer eendeneieren onder de kippen uit te laten broeden.

Mochten wij meer nieuws hebben houden wij u op de hoogte.

Belangstellenden zijn natuurlijk altijd in de gelegenheid ons mooie werk te ondersteunen door ter plaatse de watervogels en de kippen te voeren met brood of verse bladgroenten.

Ook kunt u ons financieel ondersteunen om naast de bijdrage namens de gemeente Opmeer voor het voer een bedrag op onze rekening over te maken om als het nodig is om nieuwe of vervangende watervogels of kippen aan te schaffen.

Ons rekeningnummer is: NL98 RABO 0350 722 161 op naam van VoVOS vijverclub.

Vrijwilligers VoVOS vijverclub.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.